Душан Ристановић

Др Душан Ристановић (1974), ванредни је професор Универзитета у Крагујевцу, на Педагошком факултету у Јагодини. Његов научни рад углавном је фокусиран на проучавање инкири-оријентисаног приступа у настави, са посебним нагласком на теоријска и емпиријска истраживања о примени пројектног учења. Један је од малог броја научника у Србији који се свеобухватно и континуирано баве пројектним учењем, о чему сведочи велики број научних и стручних радова на ту тему. Такође, аутор је и водитељ у акредитованом програму континуираног професионалног развоја наставника, васпитача и стручних сарадника, који се назива Пројектни модел наставе. 

Његова темељност у раду и актуелност и квалитет предложених решења за побољшање наставног програма и наставе препознати су на Факултету на којем ради, где обавља функцију руководиоца Центра за иновације и развој курикулума. Учествовао је или учествује у раду неколико стручних тимова који сарађују са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Агенцијом за унапређивање образовања и васпитања.