ЗАШТО ПРОЈЕКТНО УЧЕЊЕ

Живимо у пројектно заснованом свету. Наш свакодневни живот је организован око мањих или већих пројеката, а чињеница је да тај модел постаје начело рада многих компанија. Каријера сада, уместо целоживотног запослења на једном радном месту, подразумева ангажовање у оквиру низа пројеката, најчешће у различитим радним окружењима. Нова економија и друштвене промене, међу којима су технолошке најдрастичније, представљају велики изазов за појединца, при чему се не мисли само на будуће запослење. Контекст је много шири и поставља се питање како ми као представници образовног система можемо одговорити на ове изазове.  

Да ли ће по завршетку образовног циклуса ученик стећи знања, која ће моћи да примени у пракси и у новим околностима? Хоће ли ће бити оспособљен да користи вештине за 21. век, умети да критички размишља, комуницира, сарађује? Да решава проблеме, спроводи истраживања и ствара квалитетан производ у стварним животним пројектима? На крају, да ли ће ти млади људи моћи да разумеју, тумаче и доприносе свету у ком живе? 

 

ШТА ЈЕ ПРОЈЕКТНО УЧЕЊЕ

Пројектно учење као вид активне наставе даје могућност ђацима да развију знања и вештине ангажујући их на пројектима, односно комплексним задацима, који су осмишљени на темељу изазовног питања или проблема, са којим се могу сусрести у стварном свету.

Ученици сами бирају тему (или је одређују уз наставникову помоћ), осмишљавају и спроводе истраживање, прикупљају и анализирају податке и стварају коначни производ, који се јавно презентује и од ког заједница има користи. Узимајући активну улогу у истраживању, ученици преузимају и одговорност за сопствено образовање. Погледај примере радова који су настали у току пројекта Интернест. 

Неке од кључних промена до које доводи пројектно заснована настава јесу:

  • ПРОМЕНА ПОЗИЦИЈЕ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА  Наставник више не представља примарни ауторитет и извор знања. Он је сарадник, ментор, мотиватор, који води ученике кроз сазнајни процес.
  • ИСКУСТВО ДУБЉЕГ УЧЕЊА И РАЗУМЕВАЊА Практиковањем пројектне наставе ученици увежбавају више когнитивне функције и постају спремни да знање примене у новим околностима. До спознаје долазе кроз сопствену мисаону активност, из различитих извора, уз много покушаја и погрешака.  
  • ВИСОКО ИНДИВИДУАЛИЗОВАНА НАСТАВА Пројектна настава уважава вештине, знања и постигнућа појединаца који у околностима традиционалне наставе не би имали прилику да се изразе. Отуда сви учесници у процесу осећају радост учења, па и деца која су имала лошија постигнућа, говорећи речником традиционалне наставе.  
  • ВРЕДНОВАЊЕ  Код пројектног модела наставе саветује се вредновање којеможе да отвори простор за повратну реакцију наставника и других ђака, које могу деловати стимулативно, остављајући простор да се промисли о раду, да се процени, вреднује, доради. 
  • ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОСТ Практиковањем пројектног учења превазилазе се круте међупредметне баријере, знање се конструише, осваја и повезује са ваншколским искуством, при чему постаје битнији процес него циљ.
  • УПРАВЉАЊЕ ПРОЦЕСОМ УЧЕЊА Ученици управљају сопственим учењем, могу га контролисати, унапређивати, самопроцењивати и видети конкретне резултате својих постигнућа.
  • НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И МЕДИЈИ Пројектна настава је отворена за креативност, инвентивност, критичку и конструктивну употребу технологије и нових медија. 
  • КОМУНИКАЦИЈА И САРАДЊА Сви који су имали прилику да раде и уче пројекно сведочили су јачању комуникацијских вештина код учесника и истовремено унапређивању односа између самих ученика, али између ученика и наставника, као и других сарадника.  

У таквом здравом и подржавајућем окружењу ученици се оснажују, у њима се буди унутрашња мотивација и природна жеља за сазнавањем, о чему сведоче њихова постигнућа. Равноправност омогућава двосмерну размену па као што ђаци добијају у истој мери и наставници осећају напредак и раст. Природно је онда што и наставници, као сви други сарадници и учесници образовног процеса, осећају промену климе у учионици, која заиста мења слику образовања на боље и враћа веру у одрживост правих вредности.  

Ученици XIII београдске гимназије говоре о својим искуствима са пројектним учењем (аматерски снимак) 

ОДАКЛЕ ПОЧЕТИ

 

Увидели сте добробити од пројектне наставе и желите да овај модел примените у пракси, али не знате одакле да почнете.

1. СЕМИНАР ПРОЈЕКТНО УЧЕЊЕ

Центар организује четворонедељну обуку за наставнике и стручне сараднике преко платформе Мудл за оне који користе или планирају да користе модел пројектног учења.

Полазници добијају уверење за 32 сата стручног усавршавања као и прилику за наставак сарадње.

2. ПОСЕТИТЕ ИНФОТЕКУ

Направили смо базу радова о пројектном учењу. У Инфотеци ћете наћи публикације намењене наставницима којима треба подршка и релевантна научна истраживања уколико желите да се дубље бавите темом пројектног модела рада Tакође, ту су снимци предавања стручњака која су се одржавала у оквиру пројекта Интернест. 

3. ЧИТАЈТЕ ЈОШ

Недавно су у оквиру Издавачке куће Clio објављене две књиге које вам могу пружити теоријски оквир, али и понудити инспирацију за осмишљавање конкретних пројектних задатака.

4. УЧЕНИЧКИ РАДОВИ

Ту је и библиотека ученичких радова, који су настали током десетогодишњег трајања пројекта Интернест у склопу ваннаставних активности, али са свим карактеристикама пројектног учења 

5. ПРИМЕРИ ИЗ ПРАКСЕ

Сви примери из праксе и успешно осмишљених и реализованих пројектних активности које су организовали полазници нашег семинара, такође су доступни за читање и преузимање

6. КОНТАКТИРАЈТЕ НАС 

Уколико имате било какве недоумице, питања или вам затреба подршка било да сте почетник или већ имате искуства у пројектном учењу, можете нас контактирати и врло радо ћемо заједно покушати да нађемо одговоре.