О Центру

Активности Центра представљају одговор на изазове са којима се суочавају наставници и стручни сарадници који желе да унапреде образовни процес кроз примену модела пројектног учења,  било да су предавачи изборних или обавезних предмета.

Центар за развој пројектног учења је организациона јединица Библиотеке плус, која је кроз раније реализоване пројекте Интернест и Дигитални погон акумулирала богата искуства на развијању пројектног модела наставе.  Наставак рада усмерен је на институционализовање и повезивање стечених знања како би се осигурала делотворна подршка носиоцима промена у образовању.

Кроз учешће на пројекту Интернест сазнала сам да радни дан траје 24 сата и да могу да превазиђем себе. Схватила сам да други ученици нису конкуренција него допуна мојих незнања и да можемо да учимо једни од других. 

Јована Матејић — ученица

Мисија

Пружамо системску подршку наставницима у овладавању знањима и вештинама које су потребне у примени пројектног учења. Подржавамо организовање школских центара и стварамо повољну климу за успостављање пројектног учења у пракси.

Визија

Наша визија је да кроз пројектно учење унапредимо образовни процес на начин који ће ученике припремити за лични и професионални успех, а наставницима омогућити да развију компетенције и да осете професионалну радост.

Циљеви

Да кроз семинар стручног усавршавања пружимо континуирану стручну подршку наставницима, сарадницима и руководству школа;

Да одржавамо платформу која ће служити за умрежавање наставника, ширити утицај новог модела наставе и корисницима обезбедити неопходне ресурсе за рад;

Да кроз трансформацију библиотеке у инфотеку укажемо на њен значај као место сусретања наставника са пројектном наставом и ученика са пројектним учењем;

Да ширимо мрежу непосредних сарадника; 

Да успоставимо сарадњу са десет образовних установа у којима ће бити фирмирани Школски центри за развој пројектног учења;

Да делујемо на пољу стандардизације ПУ кроз креирање документације и оснивање тима за стандардизацију; 

Да објављујемо и представљамо публикације које ће допринети нeформалном професионалном усавршавању наставника, сарадника и васпитача.