Мисија

Унапређење образовања, подстицање креативности, преображај школских библиотека у савремене инфотеке као центре развоја изврсности. 

Визија

Креативни развој институционалних образовних структура омогућава ефикасну бригу о талентованим ученицима и ствара услове за брже и потпуније медијско образовање. 

Циљеви

– да библиотека и библиотекар пружају активну подршку ученицима и наставницима у истраживању и коришћењу дигиталних и других извора информација, њиховом публиковању и дистрибуцији, као и у организацији посебних  ваннаставних облика образовања; 

– да се кроз креативност омогући да Интернест буде простор заједничког учења за наставнике, ученике и стручањаке, да буде школа врлина, слободног и одговорног мишљења; 

– да школска библиотека постане истински креативни простор, инфотека, чији је задатак да подржава индивидуалну иницијативу и стваралаштво; 

– да се систематски уреде активности кроз пројекте које иницирају и реализују ученици са наставницима, библиотекарима и стручњацима; 

– да унапреди информациону писменост и медијско стваралаштво наставника, ученика и стручњака у локалним срединама; 

– да створи услове за критички однос према информацијама и за изградњу истинског друштва знања.