Јелена Стојадинов

Јелена Стојадинов (1986) је запослена као библиотекарка и наставница српског у      XIII београдској гимназији.

Била је менторка школских тимова који су, примењујући пројектни модел рада, остварили запажене резултате. Покренула је и учествовала у развијању студијских размена са школама из иностранства. 

Пише научне и стручне радове и учествује на скуповима. Докторандкиња је на Филолошком факултету у Београду и бави се применом пројектног учења у пракси са научног аспекта.