Мирко Марковић

Мирко Марковић (1971) је педагошки саветник и професор филозофије у Гимназији „Вук Караџић“ у Лозници. У свом професионалном ангажовању, посебно се бави темама везаним за пројектно учење,  медијску и информациону писменост и каријерно вођење и саветовање.

 

Аутор је или коаутор 18 научних и стручних радова, шест приручника за наставнике и четири акредитована програма стручног усавршавања за наставнике. Сарадник је Завода за унапређивање образовања и васпитања и Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања на стручним пословима оцене квалитета рукописа уџбеника, развоја програма наставе и учења и пројектима унапређивања дигиталне, медијске и информационе писмености. Такође,  сарадник је Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду на извођењу практичне наставе на предмету Методика наставе филозофије и Фондације Темпус – националног центра Euroguidance мреже.

Остварио је преко 2000 сати менторског рада са наставницима-приправницима наставницима-стажистима и студентима на пракси. Има богато искуство као учесник и реализатор већег броја пројеката и семинара усмерених на унапређивање медијске и информационе писмености према препорукама ЕУ који су подржани од стране Европске комисије.