Центар за развој пројектног учења је организациона јединица Библиотеке плус, а чине га координатори Центра, Стручни савет, као и ментори. Јавна презентација активности Центра налази се на вебсајту www.projektnoucenje.rs.

Основна активност Центра је унапређивање компетенција ментора (васпитача, учитеља и наставника) за примену модела пројектног учења у образовним, васпитним и установама културе. Поред унапређивања индивидуалних капацитета, Центар је посебно посвећен изградњи институционалних капацитета за примену пројектног учења у настави и васпитању.

ПРВА ФАЗА ДЕЛОВАЊА

Центар ће, водећи рачуна о територијалној заступљености, успоставити сарадњу са више образовних установа у којима ће развити основне елементе потребне за примену пројектног учења у пракси. То подразумева: 

  • обуку ментора (наставника или васпитача) у установи, 
  • помоћ и подршку за формирање тима за развој пројектног учења и израду програма рада, 
  • трансформацију библиотеке у инфотеку и 
  • стварање школског центра за развој пројектног учења. 

Школски центар за развој пројектног учења је кључни фактор за унапређивање наставе и васпитања у појединачним образовним заједницама. Школски центар дели простор и ресурсе са школском библиотеком/инфотеком и представља креативно гнездо и место сусретања, наставника са пројектном наставом, а ученика са пројектним учењем. Школским центром координира наставник са одговарајућим искуством и звањем, који је задужен за менторски рад са наставницима. Ментор активно сарађује са Центром за развој пројектног учења.

ДРУГА ФАЗА ДЕЛОВАЊА

Центар ће ширити мрежу образовних установа које су прошле обуку за примену пројектног учења у настави, и које су успешно спровеле трансформацију школске библиотеке и основале школски центар. 

Упоредо са активностима које се спроводе на пољу едукације ментора, Центар ће радити на стандардизацији ПУ, а посебно на креирању документације која ће подржати имплементацију пројектног учења у пракси. У раду ће, поред координатора Центра, учествовати представници академске заједнице, чија је област научног интересовања у тесној вези са пројектним учењем. 

Центар посебну пажњу поклања припремању и објављивању одговарајућих публикација које омогућавају и подстичу стручно усавршавање и професионални развој наставника и васпитача у домену примене пројектног учења у настави и васпитању.