Радови ученика и наставника

Ученице и ученици основних школа широм Србије су у току летњег кампа медијске писмености на Kопаонику креирали 11 медијских садржаја, од тога шест анимација, два видеа, две фоторепортаже и једну радијску емисију. Све теме које су обрађиване у радовима представљају теме из градива наставних предмета историје, географије, биологије, хемије, физике, математике, физичког васпитања и српског језика.

Историја

Византијско царство

Географија

Физичко-географске одлике Копаоника

Географија

Биљни свет Копаоника

Биологија

Грађа ћелије 

Биологија

Праживотиње

Биологија

Алкалоиди

Физика

Кретање

Физика

Њутнов закон

Физичко васпитање

Вежбе истезања

Математика

Дељење и дељивост бројева

Српски језик и књ.

Непроменљиве врсте речи

Математика

Дељење и дељивост бројева

На летњем кампу медијске писмености у Сирогојну ученици средњих школа креирали су 8 видео прилога, једну радијску репортажу и аудио-визуелну презентацију. Све теме које су представљене у радовима су део градива наставних предмета основа економије, филозофије, историје, социологије и српског језика, а неки су се окушали и у креирању правих медијских аудио и видео репортажа из Сирогојна.

Акцијски капитал

Непроменљиве врсте речи

Банкарски капитал

Дељење и дељивост бројева

Филозофија

Друштвене промене кроз време

Исхрана војника у Другом светском рату

Филозофија

Друштвене промене кроз време

Тимочко-призренски говор

Хемија

Кристализација

Селфији

Хемија

Кристализација

Селфији

Српски језик и књижевност

Репортажа

Ученице и ученици су са својим наставницима и наставницама у току летњег кампа медијске писмености у Сирогојну креирали пет видео прилога, три радијска прилога и две фоторепортаже. Све теме које су обрађиване у радовима представљају теме из градива наставних предмета историје, географије, биологије, енглеског, српског језика и ликовне културе из петог, шестог и седмог разреда.

Историја

Ослобађање од турске власти и образовни систем

Зависни људи у држави Немањића

Историја

Свакодневни живот у средњем веку

Зависни људи у држави Немањића

Географија

Земљорадња и сточарство на селу

Физичко-географске одлике Златибора

Ликовна култура

Грнчарски и корпарски занат

Физичко-географске одлике Златибора

Биологија

Аутохтоне биљне врсте

Физичко-географске одлике Златибора