Семинар ПРОЈЕКТНО УЧЕЊЕ У ОСНОВНОЈ И СРЕДЊОЈ ШКОЛИ намењен је учитељима, наставницима и стручним сарадницима који у раду користе или планирају да користе модел пројектног учења. Реализује се на Мудл платформи и траје 4 (четири) недеље. 

Полазници који заврше обуку добијај уверење за 32 сата стручног усавршавања, као и могућност даље сарадње на платформи Библиотеке плус за умрежавање наставника и стручних сарадника. 

Семинар се налази у Каталогу стручног усавршавања Завода за унапређивање образовања и васпитања. 

Пријави се за семинар попуњавањем формулара.

ТЕМЕ СЕМИНАРА

Прва недеља

ОСНОВЕ ПРОЈЕКТНОГ УЧЕЊА - Шта је пројектно учење, компоненте пројектног учења (сидро, водеће питање, истраживање, продукти), планирање пројектног учења, веза са стандардима и међупредметним компетенцијма.

Друга недеља

ТЕХНИКЕ РАДА У ПРОЈЕКТНОЈ НАСТАВИ И НЕПОСРЕДНОМ ОНЛАЈН ОКРУЖЕЊУ - Обилици рада, групни рад, технике изградње тима, технике непосредног рада (мозгалица, дебата, истраживачке технике), технологије у пројектној настави, (платформе за учење, мини-лекције, сараднички веб алати: управљање пројектима, гантограм, мапе, осе времена, инфографици, појмовници, мултимедија).

Трећа недеља

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ - Критеријуми оцењивања и веза са стандардима, повратна информација као златни стандард, формативно и сумативно оцењивање у пројектном учењу, саморефлексија, вршњачко оцењивање. Процена продуката и процеса.

ЧЕТВРТА НЕДЕЉА

ПЕДАГОШКИ АСПЕКТИ ПРОЈЕКТНОГ УЧЕЊА - Мотивација ученика, индивидуализација и диференцирана настава, међупредметно повезивање, пројектно учење као култура учења у школи, укључивање локалне заједнице. Мрежа наставника који примењују пројектну наставу.

Биљана Ђорђевић, директорка Економске школе Ђука Динић, говори о утисцима са Семинара који су похађали запослени у тој школи.