ИНТЕРВЈУ Маријана Павлићевић Штокленски

Ученици ће усвојити знања “опипавањем прошлости”, не пуким традиционалним предавањем. Они ће за време пројекта имати прилику да седну за древни астал, праве традиционална јела нашег поднебља, опипају зидове манастира, обуку ношње...

Маријана Павлићевић Штокленски

Маријану Павлићевић Штокленски смо упознали током одржавања обуке Пројектно учење у Основној школи Вук Караџић, где је запослена као наставница математике.

Пошто се после завршеног семинара идеја о пројектно заснованој настави развијала у њиховој школи, позвали смо Маријану да буде гост наше годишње конференције о пројектном учењу и говори о компетенцијама наставника да спроводе овај модел рада. Њено излагање је прошло запажено, па смо је позвали да одговори на питања која могу значити свима који почињу и онима који увелико практикују пројектни модел рада.

 

 • Шта Вас је подстакло да се заинтересујете за приступ настави и учењу који се разликује од традиционалног?

Подстакло ме је време у којем живимо и деца. Сведоци смо савременог доба, деци је неопходна настава која није досадна. Настава која пружа могућност да они буду покретачи, креатори, реализатори, активни учесници… односно, да они уз помоћ учитеља долазе до информација.

 

 • Како сте се упознали са пројектним учењем и шта Вас је привукло у пројектном
  моделу рада?

Са пројектним учењем упознала сам се током студија на Педагошком факултету у Сомбору. Убрзо сам почела да радим на замени у ОШ Вук Караџић у Бачу која је учествовала у акредитованој обуци Пројектно учење у основној и средњој школи.

 

 • Опишите нам једну пројектно засновану наставну јединицу коју сте спровели
  или то планирате, почев од њеног осмишљавања, начина реализације,
  организовања рада, вредновања.

У оквиру предмета ПРИРОДА И ДРУШТВО 4.разред, тема: ПРОШЛОСТ МОГА КРАЈА, реализује се пројекат Кроз векове Бача у временском интервалу од септембра до новембра. Ученици су подељени у групе (5 група од по 4 ученика). Свака група добија задатак:

 1. група – Посета Бачкој тврђави (ученици прикупљају информације о прошлости тврђаве, прилажу фотографије, видео снимке…);
 2. група – Посета Фрањевачком самостану (ученици преносе одељењу све занимљивости самостана које су придобили на основу разговора са фратром);
 3. група – Посета манастиру Бођани (сваки облик извора података о манастиру ученици прилалажу и саопштавају одељењу);
 4. група – Обилазак Дидине куће (шта су видели, како су се осећали у древним просторијама куће, какав ваздух су уздисали, шта су опипали, које врсте јела су спремали са власником куће…);
 5. група – Обилазак културног уметничког друштва Младост Бач и удружење жена Колевка Бачке.

Сматрам да ће кроз овај пројекат ученици усвојити знања опипавањем прошлости, не пуким традиционалним предавањем. Ученици ће имати прилику да седну за древни астал, праве традиционална јела нашег поднебља, опипају зидове манастира, обуку ношње…

Циљ овог пројекта је да деца буду упознати са културним наслеђем људске заједнице, да чувају и очувају културно наслеђе, имају свест о вредности уметничких и културних дела и њиховог значаја за развој друштва.

Сваки продукт пројекта ученици ће имати прилику да презентују током манифестације Дани европске баштине у Бачу, која се реализује на Бачкој тврђави.

 • У којој мери су ученици спремни да прихвате начин рада где ће они постати
  носиоци и вође процеса учења? Видите ли промене код њих које се очитавају на
  когнитивном, емотивном, социјалном плану?

Учитељ је тај који осмишљава пројекат и он је тај који “баца искру”. Најбитније је да учитељ нагласи ученицима ЗАШТО је важан пројекат који се реализује, КО ће све имати користи од њега. Када ученици добију свест о важности пројекта онда се покреће унутрашња мотивација за истраживање.

Приликом примене пројектног учења у настави код ученика уочавам: радозналост, самосталност, комуникација је на вишем нивоу, самопоуздање, самоконтрола, одговорност.

Деца се итекако развијају на социјалном плану, јача се заједништво и припадност.

 

 • Које добробити Вама као наставници доноси примена овог вида активне наставе
  и, уједно, какве врсте знања, вештина и компетенција од Вас захтева?

Пројектно учење захтева од наставника добро познавање наставне обасти, предмета и методику наставе. Захтева од наставника да пружа подршку развоју личности ученика, учествује у комуникацији и сарадњи са ученицима. Такође, наставник је принуђен да се непрестано усавршава примењујући овакав вид наставе.

 

 • Које је услове потребно испунити да би се пројектно учење спровело у пракси?

Неопходно је да учитељ има знања о оваквом облику наставе и да има мотивацију и вољу да примењује пројектно учење у настави. Пројектно учење само по себи не мора и не треба да буде примарни облик наставе, међутим за добробит учитеља и деце пројектно учење је пожељно реализовати у току школске године.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *