Данијела Стефановић менторка

Квалитет је и у организацији, корацима и тимском раду наставника једне школе који су добровољно одлучили да учествују и дају свој лични допринос, као и да своје ученике подстакну да истражују, проналазе решења и активно раде на креирању продуката пројекта.

Данијела Стефановић, наставница разредне наставе из Житковца, изабрана је као менторка на Конкурсу Пројектна настава у функцији уочавања ученика са изузетним способностима. Поред Данијеле, четворо њених колегиница и колега из Основне школе Вук Караџић – Маја Нешић, Весна Станисављевић, Миша Поповић и Лазар Пешић – успешно су завршили четворонедељни семинар Центра и припремају пројекат који ће спровести са ученицима почетком следеће школске године. 

Фотографија: приватна архива

У чему видите навећу добробит од учешћа у пројекту?

Највећа вредност овог пројекта је у повезивању школа, размени искустава, као и у јачању међупредметних компетенција, оснаживању и оспособљавању наставника да примене пројектно учење конкретно и са усмерењем на решавање постављеног проблема. Квалитет је и у организацији, корацима и тимском раду наставника једне школе који су добровољно одлучили да учествују и дају свој лични допринос, као и да своје ученике подстакну да истражују, проналазе решења и активно раде на креирању продуката пројекта.

Фотографија: приватна архива

Која знања и вештине су потребе наставнику у раду са данашњим генерацијама?

Наставник је данашњом брзином развоја технологије усмерен на стално унапређивање дигиталних вештина, али и на усавршавање критичког мишљења, као и интердисциплинарног и пројектног приступа настави и учењу.

Danijela Stefanovic
Фотографија: приватна архива

Са каквим се изазовима сусрећу наставници, а са каквим ученици у Вашој школи и где им је потребна највећа подршка? 

Данашње генерације ученика имају све могуће изворе информација на дохват руке. Наставници су ти који треба да их усмеравају, подстичу развој критичког мишљења, као и жељу за новим сазнањима… Изазов је вешто их мотивисати и уз то им одржати пажњу.

Какав је положај даровитих ученика у школском систему и где видите простор за његово унапређивање? 

Рад са даровитим ученицима у данашњем школском систему је углавном усмерен на такмичења. И то јесте један од начина да покажу свој таленат, али не и једини. Треба посветити много више пажње овој групацији деце. Секције, слободне и  ваннаставне активности, пројекти са најразличитијим темама у центру, интердисциплинарни приступ темама, такође су добре могућности за унапређивање рада са њима.

Фотографија - приватна архива

Шта Вам се у пројектном моделу рада највише допало, а да ли и где уочавате недостатке?

У пројектном моделу рада највише ми се допада то што ученици самостално истражују и имају могућност да своје интересовање унапреде на сопствени, индивидуалан начин. Креативност може да се прикаже у свим деловима пројектног рада, али ми се чини да је недостатак то што је потребно доста времена да би се направио добар план рада и активности.Подршка је увек добродошла у завршној фази када је потребно спојити делове, продукте и приказати их публици.

Фотографија - приватна архива

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *