Зилха Крлић менторка

Наставници из ОШ Стефан Немања из Новог Пазара учествују у актуелном Пројекту, који је осмишљен као подршка наставницима који примењују пројектно учење у раду са даровитим ученицима. Тим за развој пројектног учења у новопазарској школи чине менторка Зилха Крлић, наставница разредне наставе и њене колеге Решад Пртинац, Анђела Ратковић, Ирма Реброња и Мерџана Ћилерџић. Пошто је завршена прва фаза Пројекта и сви ментори и наставници су прошли обуку, разговарали смо са Зилхом о првим утисцима и о будућности примене пројектног учења у пракси. 

У чему видите навећу добробит од учешћа у пројекту?

Овај пројекат пружа могућност за учење и усавршавање наставничких вештина. Пружа слободу изражавања креативности, развој комуникације и тимског рада као и грађење партнерских односа између наставника и ученика.

Пројектна настава доприноси иновирању наставног процеса и код ученика развија самосталност у раду, одговорност, социјалне и комуникацијске вештине. Кроз пројектну наставу ученици стичу знања, вештине и навике које су примењиве у свакодневном животу.     

Која знања и вештине су потребе наставнику у раду са данашњим генерацијама?

Наставник који ради у дигиталном добу мора да разуме и користи нове технологије у раду. Треба да буде комуникативан, стрпљив и флексибилан. Креативност је још једна од вештина која треба да краси савременог наставника, тимски рад и стално учење и усавршавање.

Са каквим се изазовима сусрећу наставници, а са каквим ученици у Вашој школи и где им је потребна највећа подршка? 

Ученици су оптерећени наставним садржајима, бројем часова и наставом која је још увек доминантно традиционална и њима незанимљива и досадна.

У школама у мом граду наставници раде у бројним одељењима што представња проблем у организацији наставе. Додатно оптерећење за наставнике је преобимна школска администрација, која додатно умара наставнике и гуши креативност, мотивисаност и спремност наставника да иновира наставни процес.

Ученици су оптерећени наставним садржајима, бројем часова и наставом која је још увек доминантно традиционална и њима незанимљива и досадна.

Какав је положај даровитих ученика у школском систему и где видите простор за његово унапређивање? 

Многи наставници не препознају даровитост и потребна им је додатна едукација у тој области. 

У нашем школском систему више се поклања пажња ученицима који имају тешкоће у учењу или понашању док даровити ученици углавном остају непримећени.

Учитељи и наставници због преобимних наставних програма, бројних одељења и администрације којом су ,,затрпани“ немају времена ни мотивације да се баве даровитим ученицима. Многи наставници не препознају даровитост и потребна им је додатна едукација у тој области. 

Даровитим ученицима потребни су обогаћени програми, додатна настава и секције. Поред школе, било би пожељно да свуда постоје центри за таленте у којима би ученици имали прилику да се усавршавају и напредују у складу са својим потребама и могућностима.Фотографија - приватна архива

Шта Вам се у пројектном моделу рада највише допало, а да ли и где уочавате недостатке?

Насупрот традиционалној, пројектна настава подстиче код ученика радозналост, самосталност, истраживачке способности, комуникацијске вештине и учење са разумевањем. Пројектна настава је захтевнија за рад. Реализација пројектних активности често захтева активности ван школе, као и додатна средства и ресурсе за успешност ативности.

Видите ли простор за примену пројектног учења у даљој наставној пракси и у којим фазама би Вам била потребна додатна подршка?

Док је пројектна настава била обавезан предмет у школи, учитељи су на врло креативан настав приступали реализацији часова пројектне наставе, а ученици су били врло мотивисани, креативни и успешни у активностима. Сада се реализација пројеката своди на мотивацији и ангажовању појединаца који имају воље и времена за анимирање ученика и колега.Остаје да испратимо у којој мери ће лични ангажман омогућити наставницима из Новог Пазара да преброде тешкоће које им стоје на путу и осмисле и реализују пројектну наставу за потребе овог Пројекта. Наш тим је ту да пружи подрку њима, али и свим другим наставницима који су спремни да иновирају наставну праксу кроз примену пројектног модела рада. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *