Душица Добродолац менторка

Гимназија из Крушевца има искуства са применом пројектног учења у пракси, будући да су ђаци и наставници из ове школе учестовали у ранијим пројектима Библиотеке плус и остварили запажене резултате. Интересовање за примену овог наставног модела се наставило, па је тако Душица Добродолац, наставница српског језика и књижевности и увода у општу лингвистику изабрана да буде једна од десет ментора који учествују у тренутном Пројекту.

Њене колегинице, Сузана Бабић, Марија Урошевић, Данијела Девић, Ивана Ивковић, такође су успешно завршиле прву фазу пројекта и сада ће радити на осмишљавању пројектне наставе у пракси и настојати да знања стечена на семинару примене у раду са ученицима. 

У чему видите навећу добробит од учешћа у пројекту?

Школа ће постати привлачније место за ученике, јер ће рад на заједничком пројекту омогућити сарадњу и дружење ученика.

Изузетно ми је задовољство што сам изабрана као један од десет саветника – спољних сарадника да учествујем у овом пројекту. Годинама уназад радим пројекте са ученицима из области које предајем. Ово је потврда да је мој рад био добар, а кроз ову обуку дошла сам до нових сазнања о интердисциплинарном приступу пројектној настави. Мислим да ће колеге које су саставни део овог тима унапредити област наставе и учења, али и побољшати све компентенције неопходне за рад са даровитим ученицима. Школа ће постати привлачније место за ученике, јер ће рад на заједничком пројекту омогућити сарадњу и дружење ученика.

Која знања и вештине су потребе наставнику у раду са данашњим генерацијама?

Морамо схватити да су промене брзе и ми треба да нудимо нове задатке и пројекте које ће подстаћи научну радозналост ученика.

Наставник треба непрекидно да усавршава знање из своје области; поред тога неопходно је да прати сва нова технолошка и научна достигнућа из других области које занимају младе људе. Морамо схватити да су промене брзе и ми треба да нудимо нове задатке и пројекте које ће подстаћи научну радозналост ученика, али истовремено развијати практичне животне компентенције, како би они били одговорни чланови друштвене заједнице.

Са каквим се изазовима сусрећу наставници, а са каквим ученици у Вашој школи и где им је потребна највећа подршка? 

Ученици су оптерећени великим бројем часова и не остаје им довољно времена да се баве предметима који их стварно занимају.

Наставници у нашој школи су изузетно мотивисани за рад са ученицима и постижу најбоље резултате. Можда би посвећеност сваком ученику била боља уколико би одељења била мања, а наставни планови мало растерећенији. Ученици су оптерећени великим бројем часова и не остаје им довољно времена да се баве предметима који их стварно занимају.

Мислим да пројектна настава и интердисциплинарни приступ нуди један вид превазилажења тог проглема. То је настава у којој се одмах види исход напредовања ученика. Традиционални приступ настави никако не одговара захтевима и потребама савременог ученика.

Какав је положај даровитих ученика у школском систему и где видите простор за његово унапређивање? 

 Даровити ученици у школском систему добијају посебно место у додатној настави и ваннаставним активностима. Пројектна настава је изузетно добра могућност за изражавање даровитих ученика. Они могу бити ментори у тиму и радити на самосталним истраживачким задацима. 

 

Фотографија - приватна архива

Шта Вам се у пројектном моделу рада највише допало, а да ли и где уочавате недостатке?

У пројектном раду највише ми се допада интердисциплинарни приступ и тимски рад. Мислим да ће рад на заједничком пројекту ојачати компентенције сарадње и предузетништва код ученика. Самим тим ће осећај припадности групи развијати одговорност према себи и другима, али и задовољство у свакој етапи напредовања. Такав начин рада може бити подстрек за ученике са смањеном мотивацијом за рад.

Свакако треба јасно дефинисати захтеве према сваком ученику у складу са његовим могућностима и интересовањима.

Видите ли простор за примену пројектног учења у даљој наставној пракси и у којим фазама би Вам била потребна додатна подршка?

Сигурно да ћу у својој наставној пракси користити још више пројектну наставу како у предметној настави, ваннаставним активностима и додатној настави. 

Сматрам да је обука коју сам савладала „ Пројектна настава у функцији уочавања ученика са изузетним способностима“, отклонила недоумице које сам имала у овој области. Оснажила ме је у духу неговања интердисциплинарног приступа и тимског рада. Представљањем својих пројеката ученици стичу самопоуздање, оснажују се за јавни наступ и лидерске позиције. Уче се толерацнји, поштовању и уважавању бољих решења. То су вредности које они треба да стекну и за практичне животне ситуације.

Верујемо да ће Гимназија изнедрити бар још једну генерацију ђака којима ће искуство пројектног рада помоћи да сагледају и оснаже сопствене квалитете и капацитете.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *