Звездана Петровић – менторка

Гимназијалци и њихови наставници из Јагодине почетком нове школске године радиће кроз пројектни модел наставе, захваљујући Звездани Петровић, наставници историје из ове школе, која је одабрана као једна од десет ментора који учествују у актуелном Пројекту нашег Центра.

Четворо Звезданиних колегиница и колега из Гимназије Светозар Марковић прошло је обуку, упознало се са стручном литературом и ради на осмишљавању пројектних активности и примени стечених знања у пракси. 

Марија Мићовић – психолшкиња, Андријана Николић – наставница француског, Невена Петровић – наставница енглеског и Угљеша Урошевић, наставник верске наставе, чине тим из који ће, уз менторку, Звездану Петровић, имати прилику да на стручном скупу говори о искуствима примене пројектног учења. Са Звезданом смо разговарали о првим утисцима након завршене обуке.

У чему видите навећу добробит од учешћа у пројекту?

По мом мишљењу највећа вредност за мене је прилика да успоставим ближу сарадњу са колегама и ближи контакт са ученицима, да унапредим вештину комуникације, обликовања питања, праћења ученичких постигнућа и индивидуалног приступа ученицима. За колеге је ово прилика да стекну веће самопоуздање приликом планирања пројектне наставе, за ученике је прилика да се оснаже у истраживачком раду, свакако вредност лежи и у усвајању правила тимског рада. 

Школа добија наставнике који су стекли знање и вештине потребне за пројектну наставу, као и ученике чије би се стицање знања и вештина базирало на истраживачом раду и закључивању. 

Која знања и вештине су потребе наставнику у раду са данашњим генерацијама?

Познавање природе мотивационих процеса, познавање специфичности појединих етапа стицања знања и развоја ученика и разумевање индивидуалних разлика између ученика.

Вештина утврђивања исхода учења, јасне комуникације, обликовање питања у циљу провере разумевања, праћење ученичких постигнућа и давање повратних информација и вештина индивидуалног приступа ученицима (избор адекватних активности и задатака за школски и домаћи рад ученика).

Са каквим се изазовима сусрећу наставници, а са каквим ученици у Вашој школи и где им је потребна највећа подршка? 

Наставници се сусрећу са недостатком мотивације, а врло често и са незаинтересованим ученицима који су навикли на репродуковање знања. Некада је наставницима тешко да проверу ученичких постигнућа (знање, вештине и способности) прилагоде појединачним потребама ученика. Многим ученицима је тешко да савладају градиво прописано планом и програмом, нарочито ако се наставник стриктно држи плана, који није прилагођен појединачним потребама ученика. Највећа подршка потребна је у стицању вештине утврђивања исхода учења, проналажење начина за превазилажење репродуковања градива и за индивидуално прилагођавање.

Какав је положај даровитих ученика у школском систему и где видите простор за његово унапређивање? 

Осим такмичења и часова додатне наставе, даровити ученици би требало да буду ангажовани у организовању и спровођењу пројеката и у вршњачком подучавању.

Даровити ученици обично буду у сенци, поклања им се мања пажња у односу на ученике које наставници стално подстичу на поправљање оцена. Наставници су некако увек сигурни да су такви ученици савладали градиво и немају времена да са њима додатно раде и постављају им индивидуалне циљеве, иако педагогија каже да је потребно да сваком ученику поставимо циљ који је за нијансу изнад ученичких могућности како бисмо га мотивисали за напредак. Осим такмичења и часова додатне наставе, даровити ученици би требало да буду ангажовани у организовању и спровођењу пројеката и у вршњачком подучавању.

Шта Вам се у пројектном моделу рада највише допало, а да ли и где уочавате недостатке?

У реализацији пројекне наставе највише волим решавање проблема и одговор на кључно питање сагледано из више углова, повезивање више предмета. Што се недостатака тиче већ дуже времена уочавам да у свакој ученичкој групи има оних који вредно раде и испуњавају своје обавезе, али и оних који само статирају, ту настаје проблем приликом оцењивања. 

Видите ли простор за примену пројектног учења у даљој наставној пракси и у којим фазама би Вам била потребна додатна подршка?

Почињем да схватам да сам до сада само мислила да реализујем пројектну наставу, а да у ствари нисам била упозната са свим њеним принципима.

Наравно да видим и радујем се, нарочито у реализацији наставе изборних предмета. После савладане обуке, мислим да би ми у скоро свим фазама била потребна додатна подршка. Почињем да схватам да сам до сада само мислила да реализујем пројектну наставу, а да, уствари, нисам била упозната са свим њеним принципима.

Наставнички тим из Јагодине, као и тимови из других школа, имаће прилику за размену мишљења и искустава на стручном скупу у завршници Пројекта. Надамо се да ће таква врста подршке креативним и ангажованим професорима, за коју се Центар залаже и кроз друге активности, бити довољан ”ветар у леђа” и охрабрење за примену пројектног учења. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *