Иван Марковић – ментор

Иван Марковић, наставник музичке културе из ОШ Мића Станојловић из Коцељеве десети је ментор који се придружио Пројекту нашег Центра. Иван ће са својим колегиницама, Татјаном Јеремић – наставницом српског језика, Катарином Живковић – наставницом немачког језика, Биљаном Мићић наставницом разредне наставе и Снежаном Ђурђевић – наставницом математике, реализовати пројектну наставу у својој школи.

Занимало нас је како је искуство учешћа у овом пројекту утицало на схватање пројектне наставе, концепта даровитости и колико је припремило наставнике из Коцељеве за спровођење пројектне наставе у раду са надареним ученицима. 

У чему видите навећу добробит од учешћа у пројекту?

Рад на пројектима у образовању има примарни циљ, а то је оснаживање тимског рада међу колегама, ученицима, родитељима и осталим актерима школског живота.

Част ми је што сам изабран у својству ментора за имплементацију пројекта који има изузетан циљ: уочавање ученика са изузетним способностима. Рад на пројектима у образовању има примарни циљ, а то је оснаживање тимског рада међу колегама, ученицима, родитељима и осталим актерима школског живота.

Сам садржај пројекта продубљује компетенције наставника у трагању за начинима обогаћивања школског програма, али и пружа различите садржаје у циљу савременог приступа настави. Стога није било тешко пронаћи колеге у својству сарадника за реализацију комплетног пројекта јер је наша школа управо императив константне тимске сарадње. Већ на првом састанку поводом поменуте пројектне теме, увидели смо велике бенефете који ће бити усмерени на све ученике, са акцентом на уочавање даровитости међу њима.

Која знања и вештине су потребе наставнику у раду са данашњим генерацијама?

Већ неколико година уназад присутно је усавршавање наставног особља у погледу дигиталних компетенција, како би стекли вештине за креирање различитих наставних садржаја, који ће пробудити код ученика интересовање за дати наставни процес.

Показало се продуктивним, нарочито у периоду онлајн наставе, која је реализована за веме пандемије COV-19 вируса. Имали смо прилике да погледамо сјајне радове наставника који су уложили велики труд, рад, али и знање у циљу континуираног наставног процеса.

Међутим, имам утисак да је у последње време почео да „бледи“ осмех наставника као психолошки основ за припремање ученика у трансферу знања. Живимо у ери модерних технологија у којој нам је омогућено брзо учење, проналажење занимљивог наставног садржаја, само је потребно бити креативан и пронаћи прави пут преноса. Моја препорука је да, сем стандардног усавршавања и модернизације знања, не заборавимо на психолошки приступ у раду са ученицима, а то је МОТИВАЦИЈА.

Са каквим се изазовима сусрећу наставници, а са каквим ученици у Вашој школи и где им је потребна највећа подршка? 

Као школа са великим бројем издвојених одељења, можемо се похвалити да смо се потрудили да максимално модернизујемо наставни процес са свим неопходним ресурсима. Учешћем у разним пројектима омогућено је да наставници добију на коришћење лаптоп или таблет рачунаре са обезбеђеним Интернетом што додатно погодује продуктивности наставног процеса.

Сем тога, школа смо у коју похађа велики број деце ромске националности, због чега посебно стављамо акценат у раду на толеранцију, емпатију и интеграцију у све токове живота и друштва уопштено. Инклузија је наша стварност, али тимским радом превазилазимо све потешкоће са којима се суочавамо. Није увек лако, постоје тешки моменти, али емпатија буди у нама осећај да у проблему никада нисмо сами.

Највећи изазови са којима су се ученици и наставници суочили је онлајн настава, проблеми са интернет конекцијом због географског положаја места, због чега су се дешавали прекиди у раду, али су наставници проналазили алтернативне путеве за реализацију наставног процеса.

Какав је положај даровитих ученика у школском систему и где видите простор за његово унапређивање? 

Имам утисак да је положај даровитих ученика у школском систему маргинализован у смислу да им се не посвећује довољно велика пажња. Потребно је додатно време наставника за попуњавање администрације, планирање активности са даровитим учеником и одређивање временског трајања. Сматрам да је пројектна настава одличан пут ка оснаживању наставника у развијању креативности усмерене ка реализацији плана рада са даровитом децом. Из угла наставника, који има вишегодишње искуство у раду са ученицима који прате наставни процес из предмета музичка култура по ИОП-у 3, могу констатовати да се добро осмишљеним активностима обогаћује знање ученика, које се рефлектује кроз боља постигнућа на такмичењима, чиме је обострано задовољство неизмерно.

Шта Вам се у пројектном моделу рада највише допало, а да ли и где уочавате недостатке?

Највише ми се допао сам модел пројектне наставе који има сврху уочавање даровитости код ученика. Начин рада у пројекту је сасвим јасно конципиран, по фазама, приступачан и разумљив. Нисам уочио недостатке јер сам био концентрисан на бенефите.

Видите ли простор за примену пројектног учења у даљој наставној пракси и у којим фазама би Вам била потребна додатна подршка?

Додатну подршку видим у могућности консултација за будуће теме у реализацији пројектне наставе.

Сматрам да је неопходан практични део пројектног учења, у смислу осмишљавања што више различитих тема и садржаја, што ће резултитари додатној сигурности наставника, али и ученика у исправност онога што раде. Додатну подршку видим у могућности консултација за будуће теме у реализацији пројектне наставе.

Центар за развој пројектног учења ће наставити да пружа подршку наставницима у процесу имплементације пројектне наставе како кроз организовање обуке Пројектно учење у основној и средњој школи, реализацију пројеката попут овог, организовања стручних скупова и конференција, потхрањивање библиотеке стручном литературом и радовима насталим у пракси, тако и кроз обезбеђивање међусобне сарадње између теоретичара и практичара.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *