video conference, online, home office-5167472.jpg

Завршена прва фаза пројекта

Последњим састанком свих ментора који су конкурсом одабрани да учествују у пројекту Пројектна настава у функцији уочавања ученика са изузетним способностима завршен је први део пројекта. Ментори и наставници из пет основних и пет средњих школа у Србији, њих укупно четрдесет седам, имали су прилику да заврше четворонедељни семинар Пројектно учење у основној и средњој школи, где су стекли основна знања о пројектној настави и развили вештине планирања пројектне наставе. Успели су да кроз обуку развију и вештине повезивања са стандардима, међупредметног повезивања и планирања на нивоу установе. Полазници су се посебно упознали са различитим концептима даровитости код ученика, са карактеристикама њиховог социјалног и емоционалног развоја, индикаторима даровитости и могућностима уочавања код ученика. 

 

Извор: Screenshot

Наставници су имали прилику да осмисле пројекат, који ће реализовати почетком наредне школске године, при чему ће имати подршку реализатора семинара, као и пакет стручне литературе. Последњом фазом пројекта планира се одржавање стручног скупа, на коме ће имати прилику да се чују наставници, као и стручњаци који се баве иновативним наставним методама и гаје посебно научно интересовање према раду са даровитим ученицима. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *