Пројекат Интернест намењен је ученицима, наставницима, библиотекарима, инфотекарима, стручњацима и свима који могу бити сарадници или консултанти у освајању, усвајању и примени знања.

Интернест је настао под окриљем Библиотеке плус из намере да се школске библиотеке унапреде у инфотеке. Тако су кроз просторне промене, обогаћивање књижног фонда, технолошко осавремењивање и стручну подршку школске библиотека израстале у информационе центре школе, њена културна, уметничка и истраживачка средишта.

Посебан део Интернеста представља Фестивал креативности – осмишљен као манифестација такмичарског карактера на којој се представљају пројектни радови школских тимова из читаве земље. 

Интернест

Упознавање са пројектом Интернест, његовом структуром, формом, организацијом и резултатима може вам помоћи у осмишљавању пројектног рада, без обзира на то да ли ће ти пројекти бити краткотрајни или не.